FMEA Nedir?

HATA TÜRLERİ VE ETKİLERİ ANALİZİ (FMEA) NEDİR?Hata türleri ve etkileri analizi (FMEA), riskleri tahmin ederek hataları önlemeye yönelik güçlü bir analiz tekniğidir. FMEA; sistem, tasarım, süreç veya serviste oluşabilecek hataların değerlendirmesini yapan ve bu tür…

İş Etüdü Nedir?

İŞ ETÜDÜ NEDİR?İş etüdü, gelişme olanağı yaratabilmek amacıyla, belirli bir olayı ya da etkinliği ekonomiklik ve etkenlik yönünden etkileyen tüm kaynakları ve etmenleri dizgesel olarak araştırmaya yönelik ve insan çalışmasını geniş kapsamda inceleyen bir teknik…

KPI Nedir?

KPI NEDİR?KPI tahmin edilebileceği üzere bir kısaltmadır ve açılımı Key Performance Indicators’tür. Anahtar Performans Göstergesi olarak da Türkçe'ye çevrilebilir. Her firma veya işletmenin, kuruluş amacı doğrultusunda piyasa üzerinde sağlam bir yer edinmek için belirlemiş olduğu hedefler…

HRM Nedir?

HUMAN RESUORCES MANAGEMENT (HRM) NEDİR?İnsan Kaynakları Yönetimi’nin İngilizcesi Human Resources Management’tir. Human Resources Management’in kısaltılması HRM olarak ifade edilir ve hemen hemen sektörde yoğun olarak kullanılan bir kavramdır. HRM nedir? konulu bu yazımız, adından anlaşılacağı…

Değer Akış Haritalama Nedir?

DEĞER AKIŞ HARİTALAMA NEDİR?Değer Akış Haritalaması yalın üretim felsefesine geçişte kullanılan en önemli tekniklerden biridir. Bir ürünün hammadde olarak işletmeye gelmesi ile belli üretim süreçlerinden geçip nihai ürün olarak müşteriye ulaşıncaya kadar gerçekleşen tüm süreçleri…

ERP Nedir?

ENTERPRISE RESOURCE PLANNING (ERP) NEDİR?ERP (kurumsal kaynak planlama) , işletmelerin kaynaklarını (insan kaynakları fiziksel kaynaklar finansal kaynaklar) bir araya getirerek uçtan uca yönetilmesini ve verimli olarak kullanılmasını sağlamak ya da desteklemek için geliştirilmiş sistem ve…

Business Intelligence Nedir?

BUSSINES INTELLIGENCE (BI) NEDİR?İş zekası (Business intelligence, BI) bir organizasyonun ham verilerini analiz etmek için kullanan çeşitli yazılım uygulamalarının tümünü kapsayan bir ifadedir.Veri madenciliği, online analitik işleme, sorgulama ve raporlama dahil olmak üzere birbiriyle ilgili…

Tam Zamanında Üretim Nedir?

TAM ZAMANINDA ÜRETİM (JIT) NEDİR?Tam zamanında üretim olarak Türkçeye çevrilen Just in Time kavramı, istenilen özelliklerdeki bir ürünü istenilen zamanda istenilen miktarda üretebilmeyi öngörür. Toyota Evi’nin iki ana sütunundan biridir. Müşteriden talebi çekip (Çekme), bunu…