PROSES NEDİR?

Bir girdinin sistemin içindeki dönüşümünü ve bir çıktı yaratılmasını ifade eden, bir grup birbirleri ile bağlantılı faaliyetler dizisidir. 
Başka bir tanımı ile Proses Girdileri, çıktılara dönüştüren faaliyetlerdir

Proses İncelemesi Nasıl Yapılır?
–Başlangıçtan bitişe kadar YÜRÜ.
–Tespit ettiğin her faaliyeti not al–Sistem tetiklerini tespit et 
–Karar noktalarını not al
–Sınırlayıcı etkileri not al

PROSESLERDEKİ TEMEL KAVRAMLAR

Bir işletmenin prosesi anlaması için prosese ait kavramların iyice kavranması gerekmektedir.

  • Tedarikçi: Proseslerde öncelikle tedarikçi bulunur. İsminden de anlaşılacağı üzere bir işletmede prosese katılan girdileri hazırlayan kişi, kurum ya da kuruluşlardır. Tedarikçiler prosesi kontrol eden işletmenin dışından da olabilir. Örneğin elbise dikimi yapan yerde kumaşı getiren kişi kutum dışındandır ve tedarikçidir.
  • Girdi: Girdiler, proses sistemine dahil olan materyaller ya da bilgilerdir. Girdiler müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamak için sisteme sokulan ve müşterilerin talepleri doğrultusunda değiştirilen nesnelerdir. Eğer girdinin maddi, gözle görülebilen bir yapısı var ise buna fiziksel girdi denir. Ekmek yapımında kullanılan un bu kapsamda değerlendirilir. Proseste girdi sistemin daha iyi işlemesine yönelik bilgi aktarımı ise destek olarak ifade edilir. Üretim aşamasında çalışan işçilere, örneğin duvar ustasına, daha güzel hizmet verebilmeleri için verilen eğitimler, seminerler destek girdilere örnektir. Sisteme giren unsur gözle görülmeyen, fiziki bir yapısı olmayan bir değer ise bilgi olarak isimlendirilir. Örneğin bir elbise üretim mekanizmasında son trendlerin dikkate alınması bilgi girdisidir.
  • Çıktı: Proseslerin asıl amacı dönüştürme sağlayarak çıktı elde etmektir. Fiziksel ve ya bilgisel çıktılar olarak ikiye ayrılır. Çıktılar bazı durumlarda prosesin sahibi olduğu kuruluş dışından müşteriye iletilir.
  • Süreç Birleşenler: Girdi olmayan, proses faaliyeti sonunda olduğu gibi kalan ancak girdinin çıktıya dönüşmesinde aktif rol alan yan unsurlardır. Makine, insan, enerji buna örnektir. Ancak bazı görüşlere göre bunlar da girdinin bir parçasıdır.
  • Müşteri: Proseslerin müşterilere daha iyi ürünler verebilmek içindir. Müşteri çıktıdan yararlanan ve sisteme kazanç getiren unsurlardır.
  • Proses Faaliyetleri: Bir girdinin sisteme girişinden çıkışına kadar tabi tutulduğu tüm fiziksel veya bilgisel işlemlerdir.
  • Proses Performans Kriterleri: Bir proses faaliyete başlamadan önce bazı hedefler koyar. Proses faaliyeti sonundaki çıktılar bazen hedefi tutturamaz, bazen de hedefin üstüne çıkar. Bunun belirmesinde kullanılan testlere performans kriterleri denir. Ölçülemeyen anlaşılamaz, yönetilemez, iyileştirilemez inancından doğan kriterler karşılaştırmadan kullanılır.

KAYNAKLAR:

ST Endüstri Dergisi

İso9001belgesi.net