HEIJUNKA NEDİR?

Sabit bir zaman dilimi içinde üretim tipi ve miktarını seviyelendirme. Heijunka, parti üretimini ortadan kaldırırken üretimin müşteri taleplerini verimli olarak karşılamasını mümkün kılar. Sonuçta stoklar, yatırım maliyetleri, işgücü ve bütün değer akışı boyunca üretim akış süresi asgari düzeye iner.

Parça miktarlarıyla ilgili olarak seviyelendirilmiş üretim konusunda, bir üreticinin alışılmış bir şekilde haftada 500 parça sipariş aldığını farzedin. Fakat bu siparişin günlük olarak önemli bir değişkenliği mevcuttur: 200 adet sipariş Pazartesi günü gelir, 100 Salı, 50 Çarşamba, 100 Perşembe ve 50 Cuma günü.  Üretimi seviyelendirmek için, üretici Pazartesi gününün yüksek olan talebine cevap vermek üzere sevkiyat noktasına yakın bir yere bitmiş ürünlerden küçük bir tampon stok yerleştirebilir ve hafta boyunca günlük 100 adetle üretimi seviyelendirebilir. Değer akışının en son noktasında bitmiş ürünlerden küçük bir stok bulundurmakla bu üretici, kendi fabrikasına ve tedarikçilerine gelen  talepleri seviyelendirebilir. Böylece müşteri isteklerini karşılarken bütün değer akışı boyunca kaynakların kullanımı daha verimli hale getirilebilir.

Parça tipleriyle ilgili olarak seviyelendirilmiş üretim konusunda, resimde gösterildiği gibi, bir gömlek firmasının halka A, B, C, ve D modellerini sunduğunu ve haftalık gömlek talebinin A Modelinden beş, B Modelinden üç ve C ile D Modellerinin herbirinden ikişer adet olduğunu farzedin. Ölçek ekonomileri peşinde olan ve ürünler arasında model değiştirmeyi en aza indirmek arzusunda olan bir kitle üreticisi, büyük olasılıkla bu ürünleri haftalık olarak AAAAABBBCCDDdüzeninde üretirdi.

Önceki proselerdeki tedarikçilere büyük ve seyrek parti siparişleri göndermenin olumsuz etkisi hakkında fikri olan bir yalın üretici – yukarıda özetlenen faydalara ilave olarak – model değiştirme sürelerini azaltmak gibi uygun üretim sistemi iyileştirmeleri yaparak AABCDAABCDAB dizisini tekrarlayan bir üretimin peşinde olurdu.  Bu dizi, değişen müşteri siparişlerine göre periyodik olarak ayarlanabilirdi.

Japonca’da heijunka kelimesi kabaca “seviyelendirme” anlamındadır.

 

KAYNAKLAR:

Yalın Kavramlar Sözlüğü