MATERIAL REQUIREMENTS PLANNING (MRP) NEDİR?

Malzeme İhtiyaç Planlama sistemi, envanter yatırımlarını minimize etmek, üretimi ve etkenliği arttırmak ve alıcıya yapılan hizmeti geliştirmek amacıyla kullanılan bir yönetim çizelgeleme ve kontrol tekniğidir.

Bu sistem son ürün veya ana montajların tamamlanma tarihlerini ve miktarlarını içeren tablodan geriye doğru giderek,  siparişi verilecek parça veya malzemenin miktarını ve zamanını bulma esasına dayanır. Herhangi bir kaleme olan talebin önceden bilinmesi ve bu talebin diğer kalemlerin taleplerine uygun hale getirilmesi halinde, çok verimli sonuçlar elde edilmektedir.

MRP Kodlama Sistemi ve Sistemin Standartları

Malzeme ihtiyaçları planlaması sistemlerinde sistem çeşitli ön koşullar üzerinden işler. Bunların sağlıklı biçimde yapılması sistemden alınacak verimin teyididir. Bu yüzden bir ana plan olmalıdır. Bu ana plan çerçevesinde son ürünün ne zaman ve ne kadar miktarda üretilmesi gerektiğini gösteren bir plan olmalıdır. Üretim aşamasında işletmeye dahil olan bütün stoklar kodlanmalı, MRP kodlama sistemi açık ve kolay anlaşılır olmalıdır. Üretimde kullanılacak bütün malzemelerin eksiksiz biçimde listesi çıkarılmalı, sisteme tanıttırılmalıdır. Stok kayıtları tamamen sistem üzerinden kontrol edilmelidir. Bütün bu MRP sisteminin sağlıklı çalışabilmesi için sistemde çeşitli varsayımlara kullanılır. Bunlardan ilki bütün ürünlerin temin süresinin bilindiği varsayımıdır. İkincisi kontrol altındaki bütün stokların sisteme girip çıktığı varsayılır. Seri üretim yapılan alanlarda üretime dahil olacak olan bütün stok ürünlerinin gerektiği noktada, gerektiği miktarda hazır bulundurulacağı varsayılır. Sistem sayı odaklı çalıştığı için stok ürünlerinin kesikli olarak kullanıldığı, kesikte belirtilen miktarın dışına çıkılmadığı varsayılır. Ayrıca malzeme ihtiyaçları planlaması sisteminde stokların bağımsızlığı esastır. Tablolarda her birim kendi başına başlatılıp bitirilir. Yatırımları düzenleyip müşteri odaklı çalıştığı için MRP sistemi işletmeler tarafından rağbet görür.

KAYNAKLAR:

Muhendis.tv

Yalin.com