JİDOKA NEDİR?

Yalın üretim tekniklerinden olan jidoka Türkçe’de otonomasyon olarak geçmekte olup; üretim hattında oluşabilecek normal dışı durumlarda, oluşturulacak sistemle makine ve makineyi kullanan operatörler tarafından sistemin anında durdurulmasını sağlayan uygulamadır.

Jidoka İlkeleri

  • Üretim bandında hatayı bulun.
  • Üretimi durdurun.
  • Sorunu çözün.
  • Soruna neden olan ana nedeni araştırın ve düzeltin.

Jidoka problemlerin nedenlerine dikkat çeker, çünkü bir problemin ilk ortaya çıkışında iş derhal durur. Bu, hataların kök nedenlerini ortadan kaldırarak kaliteyi proseste yaratan iyileştirmelerin yapılmasına rehberlik eder. Jidoka bazen otonomasyon olarak adlandırılır, insan zekâsına sahip otomasyon anlamına gelir. Çünkü bu, bir operatör tarafından denetim altında tutulmadan ekipmana, kendi kendine iyi parça ile hatalı olanı ayırt etme yeteneği verir. Jidoka, operatörlerin makineleri devamlı olarak gözetleme ihtiyacını ortadan kaldırarak sonuçta büyük üretkenlik kazançlarına yol açar, çünkü bu durumda bir operatör birçok makineyi çekip çevirebilir, çoğu kez birden çok prosesi çalıştırma terimiyle ifade edilir.

KAYNAKLAR:

Industryolog

Yalın Kavramlar Sözlüğü