YAMAZUMİ NEDİR?

Japonca Dağ anlamına gelen Yama ve tesfiye anlamına gelen Zumi kelimelerinin birleşmesi ile oluşan Yamazumi; Yalın Düşünce mantığında iş adımlarının birbirleri ile düzgün ve dengeli bir şekilde sıralanarak iş yükünün düzleştirilmiş bir şekilde paylaşımını ifade eder. İş adımlarının zaman ölçüm değerleri kullanılarak bir pano üzerinde takt zamanını geçmeyecek şekilde iş adımları mantık silsilesine göre sıralanır.

Hat dengeleme çalışmaları Yamazumi çalışmalarından biraz farklıdır. Hat yapılanması (poka yoke, andon, hat lideri konumu, takt kavramı) ve işlerin nasıl iyileştirilmesi gerektiği ile ilgili görselliği hat safhada olan bazı küçük detaylar farklılık göstermektedir.

Yamazumi’deki en önemli nokta, müşteri talebini ilişkilendiren takt zamanı kavramının esas alınarak işlerin operatörlere dağıtılmasıdır. Etkili bir Yamazumi çalışması için Standart İş Formları ve İş Standartlarının düzgün bir şekilde belirlenmiş olması gereklidir. Aksi halde yapılan dengeleme çalışması sadece kağıtta kalmaktadır.

Yamazumi çalışmalarının esas amacı maksimum etkinlikle hattı dengeleyerek adam*saat işçilik verimliliğini artırmaktır.

Yamazumi grafiğini hazırlamak için;

  • İş istasyonunda çalışma sırasında video ile kayıt alarak üzerinde çalışılmalıdır. Burada her iş adımı ve süreleri tek tek incelenmelidir
  • Katma değerli ve katma değersiz işler birbirinden ayrılmalıdır.
  • X ve Y düzleminde X, takt zamanını; Y ise operatör veya istasyon olacak şekilde belirlenmelidir.
  • Her istasyonda yapılan işler sırasıyla üst üste ölçekli olacak şekilde yerleştirilmelidir. Katma değer üreten ve üretmeyen işler birbirinden ayrılmalıdır. Bunun için renklendirme işlemi uygulanmalıdır. Örneğin katma değerli işler yeşil ile katma değersiz işler de kırmızı ile gösterilmelidir.
  • Grafik üzerinde takt zamanı işaretlenerek mevcut durum ile karşılaştırılmalıdır. Takt zamanından uzun çalışmakta olan ve hattın yavaşlamasına neden olan dengesiz iş yükleri böylece belirlenir.
  • Yapılacak çalışmalar ile bu işler, diğer istasyonlara dağıtılabilir ve başka iyileştirme planları düzenlenebilir.

Tüm bunlar ile prosesler arası koordinasyon optimize edilerek birbirlerini bekleyen istasyonlardan oluşan tembel yapı, yerini düzene bırakmaktadır. Böylece yamazumi iş gücü dengeleme ile bir üretim tesisinde istasyonlar arasındaki koordinasyonun en iyi hale getirilmesi sağlanmış olmaktadır.

Yamazumi, prosesler arasında oluşan düzensizliği, birbirlerini bekleyen istasyonlardan oluşan tembel üretim yapılarının doğurduğu birçok olumsuzluğu ortadan kaldırmaktadır. İş gücü dengeleme ile bir üretim tesisinde istasyonlar arasındaki koordinasyonun en iyi hale getirilmesi sağlanmış olmaktadır.

 

KAYNAKLAR:

Yalın Danışman – Can Yükselen

Industryolog Blog – Ayşenur Şengül