TOPLAM VERİMLİ BAKIM (TPM) NEDİR?

Endüstride Toplam Üretken Bakım(TPM) sistemi ve üretim bütünlüğünü iyileştirme, kaliteli sistemler içerisinde makina teçhizat, süreçler ve çalışanlar için organizasyona ticari değer katmak demektir.

TPM arızaları ve gecikmeleri önlemek için tüm teçhizatı kontrol altında tutarak üretim süreçlerine odaklanır. TPM in amaçlarından biri tesis ve teçhizatla birlikte üretimi arttırmak için makul bir yatırım yapmaktır. Toplam Kalite Yönetimi (TQM) ve Toplam Üretken Bakım(TPM) kaliteli bir yönetim sistemi için operasyonel faaliyet anahtarı olarak düşünülmüştür. TPM gereken toplam iş gücünü hedefler. Bu hedefi yerine getirirse sonuç: “Üretim hacmini, çalışanların moralini ve iş memnuniyetini arttırmak” olur.

Sekiz Sütun

TPM in sekiz ayağı çoğunlukla teçhizat güvenilirliğini arttırmak için proaktif ve önleyici tekniklere odaklanır.

 1. Otonom Bakım
 2. Planlı Bakım
 3. Kalite Bakımı
 4. Gelişim Odaklı Bakım
 5. Erken Ekipman Yönetimi
 6. Eğitim ve Öğretim
 7. Sağlık ve Çevre Güvenliği
 8. TPM Yönetimi

TPM in Uygulaması

Organizasyonda TPM uygulamalarını kapsayan adımlar birbirini takip etmektedir;

 • Ön Değerlendirme
 • TPM tanıtım eğitimi ve propagandası (IEP)
 • TPM komitesinin oluşumu
 • TPM uygulamaları geliştirmek için öğretici plan
 • TPM in 8 ayağı üzerine çalışanlara ve ilgili taraflara aşama aşama eğitim verme
 • Proses uygulamasına hazırlık
 • TPM politikasına ve amaçlarına uygun yol haritası çıkarmak

Nicholas’a göre yönetim komitesi; üretim yönetimi, bakım yönetimi ve teknik yönetimden oluşmalıdır. Komite politikaları, stratejileri ve uyarılarını kesin bir şekilde ifade etmelidir. Komite tarafından ilk adımı yönetene yol gösterilmelidir. Ayrıca komite TPM programı ekibi ortaya çıkarmak zorundadır. Bu program ekibi koordineli olarak uygulama aktivitelerini gözlemler. Aynı zamanda eksik olan birkaç zor aktiviteyi kısmen başlatır. İlk hedef olarak pilot bölge seçilmeli ve bu alanda TPM kavramlarını ortaya koyulmalıdır. Erken hedef alanlarından çıkarılan dersler uygulama sürecinde tatbik edilebilir ve uygulanabilir.

TPM in Amaçları

TPM in temel amaçları Tüm Teçhizat Etkinliğini(OEE) arttırmak için ekipman planlaması yapmaktır. TPM adresleri hızlandırılmış yıpranma nedenleri operatörle çevre arasında ve ekipmanla mülkiyet oluşturmaktır. OEE nin 3 faktörü vardır ve bu faktörler birbirleriyle çarpılarak bir ölçü oluşturulur.

Performans x Kullanılabilirlik x Kalite=OEE (Overall Equipment Effectivness)

Her bir faktörün 2 şer kaybı vardır. Toplamda bu 6 kayıp aşağıdaki gibidir;

 • Performans=(1) Düşük Hızda Çalışan- (2) Küçük Duraklar
 • Kullanılabilirlik=(3) Arızalar- (4)Ürün Değiştirme
 • Kalite=(5)Yönetimi Kabul Etmemek- (6) İşletme Yönetimi

Son olarak amaç; kayıpların nedenlerini tanımlamak ve öncelik sırasına göre elemektir. Problem çözümü kendi yönetim ekibi tarafından yapılır. Çalışan danışmanları yaygın bir çalışma kültürü oluşturur.

 

KAYNAKLAR:

Endustrimuhendisligim.com