SMED NEDİR?

Tekli Dakikalarda Kalıpların Değişimi ya da Tekli Dakikalarda Model Değişimi olarak Türkçeleştirebileceğimiz SMED (Single Minute Exchange of Dies) üretimde esneklik (flexible manufacturing) ve çeviklik (agile manufacturing) sağlayan Yalın Araçlardan biridir. İlk olarak ünlü Japon mühendis Shigeo Shingo tarafından uygulanan bu teknik, model değişimine harcanan zamanı kısaltarak üretim etkinliği artırmayı ve/ya küçük partilerle üretim yapmanın önünü açar.

Setup zamanını kısaltarak makina etkinliğini artırmak veya setup sayısını artırarak mevcut etkinlikle çalışıp daha küçük partilerle üretim yapmak, üretim planlarındaki ani değişikliklere uyum sağlamayı kolaylaştırdığı için aşırı stokla üretim yapmanın da önünü keser. 3 adımda uygulanabilen SMED, öncelikle  iç ve dış setup’ların ayrıştırılmasını, devamında iç setup sürelerinin dış setup’a dönüştürülmesini ve son olarak da iç setup sürelerinin kısaltılmasını öngörür. SMED esnek ve çevik imalatın anahtarlarından biridir.

SMED Uygulamasının 4 Safhası

 1. İç Setup ve Dış Setup İşlemlerini Ayrıştır
 • Mevcut durumu izle
 • Yapılan işleri listele
 • SetUp için gerekli olan araçların taşınmasını kolaylaştır
 • Taşıma mesafelerini kısalt
 • Araç gerecin daha hızlı bulunmasını ve alınmasını temin et
 • Prosedürleri tezgahın yanında bulunudur
 • Sökme işlemlerini azaltacak bağlantı elemanları kullan
 • Takma işlemlerini azaltacak, kısaltacak taşıma ve bağlantı elemanlarını
 • kullan
 1. İç Setup işlemlerini Dış Setup Haline Getir
 • Makina çalışmıyorken yapılan işleri makina çalışıyorken yapılır hale getir (mümkün olan her şeyi)
 • Kalıpların ısınması gerekiyorsa önceden ısıt, proses parametrelerini önceden söyle, malzemenin sürekli akışına çalış
 • Standart araç gereç, standart kalıp yerleştirme elemanlarını kullanacak şekilde tasarım yap, kullanılan araç gereç çeşitliliğini azalt.
 • SetUp prosedürü incelenecek ise önceden incele
 • Kalıp getirilecek ise önceden getir
 • İç SetUp süresini azalt
 • Makina durma süresini azalt
 1. Setup Süresini Kısalt
 • SetUp işleminde kullanılan araç gereç, bağlama elemanları, proses parametrelerinin önceden hazır olması üzerine konsantre ol
 • Araç gereç yerleşimini düzenli ve temiz olmalı
 • Durumu kötü olan hiç bir araç gereç SetUp alanında olmamalı, oraya ulaşamamalı
 • Herşeyin gözle görünebilmesini sağla
 • SetUp işlemlerini standardize et, çeşitliliği azalt
 • Tek seferde bağlantı yapılabilecek elemanları ve teknikleri kullan
 • Kullanılan her türlü araç ve kalıbın kullanıma hazır ve sağlam olmasını garanti et
 1. Setup İşlemini Optimize Et
 • Eşlenik operasyon : Gerekiyor ise 1 yerine 2 operatör kullanarak SetUp süresini kısalt
 • Standart ürün dizaynı : Bir parçayı birden çok üründe kullanacak şekilde tasarla, tüm araç gerecin çeşitliliğini azalt.

 

KAYNAKLAR:

Yalın Kavramlar Sözlüğü

Cengiz Pak