TOPLAM EKİPMAN VERİMLİLİĞİ

OEE bütün ekipmanların ne ölçüde kullanıldığına işaret eden bir TPM hesabıdır. Arızalar, ekipman ayarları, duruşlar, çalışma hızındaki azalmalar, ıskartalar ve yeniden işlem gibi kayıplar üzerine düşer. Amacı; şirketlerin eldeki makine ve ekipmanların performanslarının arttırılmasına odaklanmaktır.

Gerekli görüldüğü ölçüde başka önemli ölçütlerin eklenebilmesi esnekliğine sahip olmasıyla beraber genel olarak 3 önemli değişkeni bir arada hesap eder:

OEE[%] = Kullanılabilirlik Oranı x Performans Oranı x Kalite Oranı

  • Kullanılabilirlik Oranı[%]: Ekipmana ait sebeplerden (arıza, ayarlamadan kaynaklanan duruş süresi vs.) kaynaklanan kullanılabilirlik miktarını gösterir.
  • Performans Oranı[%]: Çalışma hızlarında tasarımla belirlenmiş hızlara göre düşüşleri ve birkaç saniyelik duruşları hesap eder.
  • Kalite Oranı[%]: Toplam işlenen parçaların ıskarta ve yeniden işlem kayıplarının yüzdesidir.

Genel bir bakış açısından çok ince detaya kadar hesaplamasının çok zor olduğu durumlarda büyük bir kolaylık sağlayan TPM hesabı altındaki OEE işlemi, şirketlerin hedeflediği üretim otomasyonu kapsamında çalışmanın her daim en üst seviyede tutulmasına olanak tanımaktadır.

Burada sırasıyla detaylı olarak bakılacak olur ise kullanılabilirlik oranı makineler ile ilgilidir. Arıza sorunu, ayarlanma ile birlikte gelen duruş süresi gibi durumlar ön plana çıkmaktadır. Performans oranı ise ekipmanların ve makinelerin çalışma prensibi altında belirlenmiş hızın aşağısına düşmesi ve birkaç saniyelik duruşlar hesap edilir. Kalite oranı ise toplam işlenen parçalar altında kayıpların ve ıstarkaların oranı hesabın içine katılır.

 

KAYNAKLAR:

Can Yükselen

Yalın Kavramlar Sözlüğü