ENDÜSTRİ 4.0 NEDİR?

Birçok çağdaş otomasyon sistemini, veri alışverişlerini ve üretim teknolojilerini içeren kolektif bir terimdir. Endüstri 4.0 ya da diğer bir ifadeyle 4. Endüstri Devrimi canlı, cansız her nesnenin internete bağlanarak iletişim haline geçeceği, makineler arası iletişimin akıllı üretimi beraberinde getirdiği, ekonomik ve sosyal dönüşümleri ile şu anda tartışmakta olduğumuz bir kavram. Bu devrime kısaca nesnelerin interneti, internet hizmetleri ve siber fiziksel sistemlerden oluşan bir değerler bütünüdür diyebiliriz.

Endüstri 4.0, 4. Endüstri Devrimi ya da 4. Sanayi Devrimi terimi ilk olarak 2011 yılında Almanya Hannover Fuarı’nda kullanıldı. Ekim 2012 yılında ise Robert Bosch GmbH ve Henning Kagermann çalışma grubu oluşturarak hazırladıkları 4. Sanayi Devrimi öneri dosyasını Alman Federal Hükümeti’ne sunmuştur. 8 Nisan 2013 tarihinde yine Hannover Fuarı’nda çalışma grubu Endüstri 4.0 raporunu sunmuştur.

Bugünkü ekonomik sistem, devamlılığını koruması için sürekli değişime ve gelişime ihtiyaç duyuyor. Hızla devam eden nüfus artışı ve kaynak kullanımında yaşanan sıkıntılar ve değişen dünya, beraberinde yenilikleri ve değişimleri getiriyor. Dünya büyüyor ve rekabet artıyor. Üretimde verimlilik yanında kalite de hayati önem tanıyor.  Bu durum teknolojik ilerlemeyi, robotlaşma veya Endüstri 4.0 gibi yaklaşımları beraberinde getiriyor. 

Endüstri 4.0’ ın vesile olduğu gelişmeler; geleceğin fabrikasında üretim esnekliği, sıfır stok çalışma ve bilgisayar destekli tasarım, üretim gibi kavramların insandan bağımsız tamamen otomatik sistemler tarafından yerine getirilmesi gibi başlıkları öne çıkarıyor. Daha az insan gücü ile küçülen fabrika alanları, üretilen ürün çeşit ve miktarının artması, yeni ürünlerin hızlı bir şekilde piyasaya çıkabilmesi, üretim sürelerinin kısalması ve kalitenin artması da bu fazın önemli getirilerinden olacağı düşünülmektedir. Aslında teknik gibi görünen tüm bu gelişmeler sadece üretimde değil birçok alanda değişiklikleri beraberinde getiriyor. Endüstri 4.0 ile sanayii kuruluşları verimli doğal kaynak kullanarak karbon ayak izi azaltma konusunda adımlar atıyorlar. İstihdamın kas gücü yerine entelektüel birikime doğru kayması nitelikli iş gücü için bir talep oluşturuyor.

Akıllı fabrika sistemleri; üretim ortamında her bir verinin toplanmasına ve iyi bir şekilde izlenip analiz edilmesine olanak sağlayacağı için daha verimli iş modelleri ortaya çıkartacaktır.

            Endüstri 1.0 – Su ve buhar gücüyle mekanik üretim

            Endüstri 2.0 – Elektrik gücüyle seri üretim

            Endüstri 3.0 – Dijital, elektronik, BT, otomatik üretim

            Endüstri 4.0 – Siber-fiziksel sistemlere dayalı üretim

ENDÜSTRİ 4.0 YAPISI

Endüstri 4.0 teknolojilerinin ve değer zinciri organizasyonları kavramlarının kolektif bir bütünüdür.

Akıllı fabrikalar vizyonunun oluşmasına büyük katkı sağlar.

 • Nesnelerin interneti
 • Hizmetlerin interneti
 • Siber-fiziksel sistemler

Endüstri 4.0 ile modüler yapılı akıllı fabrikalar kapsamında, fiziksel işlemleri siber-fiziksel sistemlere işlemek, fiziksel dünyanın sanal bir kopyasını oluşturmak ve merkezi olmayan kararların verilmesi hedeflenmektedir.

Nesnelerin interneti ile siber-fiziksel sistemler birbirleriyle ve insanlarla gerçek zamanlı olarak iletişime geçip iş birliği içinde çalışabilmektedir.

Hizmetlerin interneti ile hem iç hem de çapraz örgütsel hizmetler sunulacak ve değer zincirinin kullanıcıları tarafından değerlendirilecektir.

ENDÜSTRİ 4.0 PRENSİPLERİ

 • Karşılıklı çalışılabilirlik
 • Sanallaştırma
 • Özerk yönetim
 • Gerçek zamanlı yeteneği
 • Hizmet oryantasyonu
 • Modülerlik

ENDÜSTRİ 4.0 AVANTAJLARI

 • Sistemin izlenmesinin ve arıza teşhisinin kolaylaştırılması
 • Sistemlerin ve bileşenlerin öz farkındalık kazanması
 • Sistemin çevre dostu ve kaynak tasarrufu davranışlarıyla sürdürülebilir olması
 • Daha yüksek verim
 • Üretimde esnekliğin arttırılması
 • Maliyetin azaltılması
 • Yeni hizmet ve iş modellerinin geliştirilmesi

 

KAYNAKLAR:

Cancom

Rockwell Automation

SAP

Siemens

Wikipedia

Endüstri 4.0 Platformu

T.C. Dumlupınar Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü